Jdi na obsah Jdi na menu
 


AJ MGR. LINHARTOVÁ

Anglický jazyk, skupina p. uč. Jitky Linhartové 

Podklady pro výuku od 27. - 30. 4. 2020. 

Moje milé děti, 

věřím, že jste si při hraní scénky užili legraci. A že dokážete říci anglicky: Já mám=I have. 

Ve Velké Británii vyjadřují toto slovní spojení ještě jiným způsobem- I have got, které se dá zkrátit na I´ve got. Ponechávám na rodičích, zda s vámi i toto vyjádření procvičí. 

 
1. Na straně 41 v učebnici je cvičení, které je dobrovolné. Rodiče požádají děti, aby jim pojmenovaly věci z obrázku. Pak připojte barvu, např. A pink candle, a yellow present. 

Vysvětlíte, že Spike a Ruby hrají hru na hádání. Ruby si vybrala obrázek a Spike se pokouší uhodnout, který to je. Nejprve děti si myslí určitý obrázek a vy se ptáte (procvičování otázky: Is it a…?) Is it a present? Děti odpoví Yes nebo No. Pak se ptáte na barvy: Is it a red presentYes, No. Pak se pro ujištění zeptáte? Is it a number (číslo) sevenYes. Pokud děti zvládnou, vyměníte si role. 

 
2. V pracovním sešitě je strana 36 také dobrovolná, jedná se o poslechové cvičení. Kladete dětem otázky: 1. Is it a plane? Děti reagují na obrázky, které vidí myšky. V pravém rohu nahoře je křížek (cross), který znamená NO. Pro YES používáme zatrhnutí (tick). 

Vzor: 1. Is it a plane? 2. Is it a cake? 3. Is it a sock? 4. Is it a present? 5. Is it a pencil? 6. Is it a guitar? Řešení: 2. tick, 3. cross, 4. tick, 5. cross, 6. tick. 

 
3. Na straně 42 v učebnici je rozhovor, který můžete dětem přečíst a děti zopakují. Mohou se naučit zeptat: Kolik je ti roků? Doslovně: Jak starý jsi ty? How old are you? A také odpovědět: Je mi sedm.(dosl. Já jsem sedm). = I am sevenZkrácI´m seven. 

(Tato otázka How old are you now? se dá využít v druhé sloce písně Happy Birthday. Oslavenec odpoví: I am seven. Ostatní mu zatleskají. Takto přejeme ve škole). 

Dialog:  

1. rámeček:Host: Happy Birthday, Jack! Jack: Thank you! Host: How old are you? I am seven. 2. rámeček: But look – six candles! (Ale podívej – šest svíček). Jack: I´m not six! 

I´m seven. 3. rámeček: Jack: Aha! That´s betterOnetwothreefourfivesixseven! 

am seven todayHooray!(Aha! To je lepší! A přidá 7. svíčku). Je mi sedm dnes. Hurá! 

Ponechávám na rodičích, do jaké míry procvičí: How old are you? I am… . A také se zde setkáváme se záporem – Já nejsem – I am not= I´m not.  

 
4. V pracovním sešitě na straně 37 si děti v horní polovině stránky dokreslí do odznaku číslo podle jejich věku a v dolní polovině dort a oba obrázky vybarví. 

 
5. Poslední úkol je dobrovolný – vyrobit Project My Birthday do Projects sešitů. Pokud nemají děti u sebe, tak vypracují Project na papír či čtvrtku. Děti mohou nakreslit jednotlivé obrázky nebo celou Birthday Party, záleží na jejich fantazii. Kdo bude chtít, může dopsat slova k obrázkům – osvojené slovní zásobě – za pomoci některého člena rodiny. 

 
6. Náměty pro rozšíření učiva: tvorba otázek a odpovědí slovesa to have a to be. 

Například děti budou mít u sebe nějaké hračky či obrázky a rodiče se ptají: 

Have you got a teddy bearYes, I have. No, I haven´t. Are you happy? Yes, I am. No, I´m not. Apod. Role se mohou obrátit. 

 
Všechny srdečně zdraví Jitka Linhartová 

 

 

ÚKOLY  od 14. - 17. 4

 
Milé děti, 
začínáme novou lekci (5.), která se vám bude jistě líbit, má název Happy Birthday! Mnozí z vás ví, že to znamená Šťastné narozeniny.
Vaším úkolem bude seznámit se s novou slovní zásobou, kterou tvoří 6 slovíček, s jejichž výslovností vám jistě někdo 
z rodiny pomůže:
a card = přání (pomůcka - je napsané na kartě)
a present = dárek (slovo prezent také někdo používá v češtině)
a candle = svíčka
a cake = dort
a badge = odznak (v Anglii si oslavenci připínají odznak s číslicí- počet let)
a balloon = balón
(obrázky viz. uč. str. 38,39)
Protože nemůžeme hrát Bingo, vyrobte si kartičky s obrázky ke slovíčkům dvakrát, abyste mohli hrát anglické Pexeso.
Budete potřebovat 2 čtvrtky, které si rozdělíte na 16 okének (4x4), do kterých nakreslíte obrázky. Protože nových slovíček je 6, přibereme si ještě číslice od 1 - 10, které si takto zopakujeme (one, two, three, four, five, six. seven, eight, nine, ten).
Celkem budete mít tedy 16 dvojic, tj. 32 kartiček s kterými budete hrát Pexeso. 
Než se pustíte do hry, udělejte tyto 2 kroky:
- prohlédněte si v učebnici strany 38 a 39 a najděte obrázky k tématu a pojmenujte je anglicky
- procvičte si slovíčka pomocí kartiček k Pexesu
A už se můžete pustit do hry! Pamatujte, že dvojici obrázků si může vzít jen ten, který je správně pojmenuje.
Přeji hodně zábavy a kdo zná písničku Happy Birthday, můžete si ji společně zazpívat.
 
Zdraví Jitka Linhartová
 

 

ÚKOLY DO 3. DUBNA 2020
 
1. vypracuj v pracovním sešitě str. 31, jestli se ti líbí, vypracování této strany je dobrovolné
2. zopakuj si na závěr 4. lekce slovní zásobu oblékání, viz PS str. 31, do 3 prázdných okének nakresli:
a sock, a T-shirt, a hat
3. na str. 32 v PS nalep samolepky jako to děláš vždy na závěr každé lekce
4. zazpívej si písničky, které si pamatuješ